Quy trình làm việc

Quy trình làm việc của chúng tôi bao gồm 3 bước: Bước thiết kế sơ bộ, Bước thiết kế chi tiết, Bước giám sát tác giả trong quá trình thi công

Bước 1: Là giai đoạn thiết kế sơ bộ cho công trình. Trong giai đoạn này có sự tương tác và trao đổi với chủ nhà để đến thống nhất phương án mặt bằng kiến trúc, phương án phối cảnh

Bước 2: Là giai đoạn thiết kế chi tiết cho công trình để ra được hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công

Bước 3: Là giai đoạn giám sát tác giả cho công trình. Giai đoạn này đảm bảo cho đơn vị thi công theo đúng bản vẽ thiết kế và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong quá trình thi công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hỗ trợ trực tuyến