Sứ mệnh: Cải thiện mối trường sống cho mọi người bằng những giải pháp thiết kế hợp lý, thẩm mỹ, tiết kiệm và an toàn.

 Triết lý kinh doanh: Lấy chữ tín là hàng đầu, lấy khách hàng là trung tâm và đổi mới bản thân là sống còn.

 Chính sách chất lượng: Luôn luôn lắng nghe và đưa ra giải pháp tốt nhất cho cho khách hàng.

 Tầm nhìn: Trở thành đơn vị tư vân thiết kế hàng đầu Việt Nam. Đem đến những dịch vụ tốt nhất trong vòng 20 năm tới.